اثر طول روز و اسید‌جیبرلیک بر برخی شاخص‌های مورفولوژی و بیوشیمیایی گل داوودی

نسیم زرین؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ زهرا کریمیان

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 979-993

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.261853.1476

چکیده
  به منظور تسریع زمان گلدهی در چهار رقم داوودی دیرگلده، تأثیر غلظت‌های مختلف اسید‌جیبرلیک و طول روز بر زمان گلدهی و برخی خصوصیت‌های کمی و کیفی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار اجرا شد. رقم شامل رقم‌های آریامنش، رکسانا، دینا و اوران بودند. تیمار اسید‌جیبرلیک در چهار سطح (0، 75، ...  بیشتر

فضای سبز و طراحی منظر
Assessment of user preferences of campus green space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran

Zahra Karimian؛ Leila Samiei؛ Fatemeh Kazemi

دوره 48، ویژه نامه ، مهر 1396، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.63642

چکیده
  Researchers have found that a user’s perception of the campus environment is related to quality life and academic accomplishment. In this study, we have analyzed the perceptions of more than 600 users at the Ferdowsi University of Mashhad to evaluate the level of green space use and to understand user preferences from aesthetics and safety aspects. The results show that for most of the respondents (more than 80%), the use of green space was nearly 40%. The respondents’ aesthetics and safety preferences were more than moderate (65%) and nearly high (70%) respectively. A high correlation ...  بیشتر

شبیه‌سازی اثرگذاری زیست‌محیطی بام‌های سبز گسترده و فشرده در شهر یزد

زهرا کریمیان

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 681-691

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.120825.742

چکیده
  بررسی‌های زیست‌محیطی و خرد اقلیمی انواع بام‌‌های سبز در مناطق خشک ایران، به‌منظور ارزیابی اثرگذاری احتمالی آن بر محیط پیرامون و شهروندان، پیش از توسعه و گسترش آن‌‌ها لازم به نظر می‌رسد. در همین زمینه پژوهشی در یکی از مناطق مسکونی شهر یزد با استفاده از داده‌های اقلیمی سال 1393 انجام شد. در این بررسی، شبیه‌سازی نرم‌افزاری منطقۀ ...  بیشتر

مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد

زهرا کریمیان؛ علی تهرانی فر؛ محمد بنایان؛ مجید عزیزی؛ فاطمه کاظمی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 461-473

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53499

چکیده
  ایجاد آسایش دمایی مطلوب در دوره‏های گرم سال با توجه به جمعیت بالا و اقلیم گرم و خشک بیشتر شهرهای ایران ضروری است. آزمایشی به‌منظور بررسی تأثیر درصد پوشش گیاهی و سطوح سخت بر تغییرات دما، رطوبت نسبی و آسایش دمایی شهروندان در سه سایت شهری و ایستگاه هواشناسی مشهد انجام گرفت. داده‏های اقلیمی دریافتی و ثبت‌شده از ایستگاه هواشناسی و ...  بیشتر