نویسنده = سیده سمانه حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های‎ ‎رشد گیاهی بر‎ ‎ریزازدیادی دو پایه جنس پرونوس ‏(‏‎ CAB 6P‎و ‏JASPI‏)‏

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 851-864

ناصر بوذری؛ رامین شفیعی؛ بتول حسین پور؛ سیده سمانه حسینی