تاثیر سایه‌بان‌های رنگی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، آگلونما و کروتون

سیده خدیجه عباس نیای زارع؛ محمد نقی پاداشت دهکایی؛ شهرام صداقت حور؛ داود هاشم آبادی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 721-736

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.301543.1806

چکیده
  گروه جدیدی از سایه‌بان‌های رنگی به نام سایه‌بان‌های نورگزین (Photo-Selective Netting) در حال گسترش هستند که می‌توانند بر کیفیت و کمیت نور دریافتی توسط گیاهان مؤثر باشند و در عین‌حال حفاظت مطلوبی از آنها نیز به عمل آورند. لذا جهت بررسی کاربرد سایه‌بان‌های رنگی (قرمز، سبز و زرد) بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، کروتون ...  بیشتر

علوم گیاهان زینتی
دورگ‌گیری بین‌گونه‏ ای سوسن چلچراغ و ارقام تجاری لیلیوم با روش گرده‎افشانی خامه قطع‌شده و کشت قطعات تخمدان

حجت اله عباسی؛ روح‌انگیز نادری؛ محسن کافی؛ پژمان آزادی؛ محمد نقی پاداشت دهکایی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 287-294

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.239303.1300

چکیده
  در این پژوهش،کارایی استفاده از روش گرده‏افشانی خامه قطع­شده و کشت قطعات تخمدان جهت غلبه بر موانع ناسازگاری پیش‎تخمی و پس‎تخمی لیلیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. سه رقم از گونه‎های آسیایی (ترسور، پیراندلو و سب دازل) و چهار رقم از گونه‎های اورینتال (ریالتو، سوربونه، پارادرو و مانسیا) به­عنوان والد مادری و گونه Lilium ledebourii(سوسن ...  بیشتر