نویسنده = خدایاری، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی رقم‌های پابلند گل داوودی (Dendranthema grandiflorum Ramat.) بر پایۀ صفات ریخت‌شناختی در شرایط بیرانشهر

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 589-599

شیرین تقی پور؛ عبداله احتشام نیا؛ حامد خدایاری؛ حسن مومیوند