نویسنده = خالقی، اسمعیل
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر کاربرد برگی پتاسیم، روی و بور بر پروفیل اسید‌های‌چرب سه رقم زیتون

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 609-620

رضا غلامی؛ نوراله معلمی؛ اسمعیل خالقی؛ سید منصور سید نژاد