نویسنده = ترابی، موسی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش رقم ها و کلون های امیدبخش سیب زمینی به تنش اسمزی و دمایی در شرایط درون شیشه ای

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 633-648

فرنوش جعفری؛ جابر پناهنده؛ علی رضا مطلبی آذر؛ موسی ترابی