نویسنده = الیاقی، شبنم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محلولپاشی برگی یدات‌پتاسیم بر تحمل به شوری توت‌فرنگی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 361-374

قادر حبیبی؛ شبنم الیاقی