نویسنده = صالحی، امین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و قارچ‌های مایکوریزا بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 325-335

ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی؛ صادق شهراسبی؛ امیرمختار امیری نسب