نویسنده = شیری، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مهارکننده‌های سنتز لیگنین بر ماندگاری گل بریدنی ژربرا

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 903-914

معصومه غفوریان؛ زینب روئین؛ محمد علی شیری