نویسنده = احمدی پور، صمیرا
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در گیاهان جوان سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 275-286

صمیرا احمدی پور؛ عیسی ارجی؛ علی عبادی؛ وحید عبدوسی