نویسنده = عبادی، هرمز
تعداد مقالات: 2
2. رشد رویشی و کارایی مصرف آب دانهال‌های مرکبات در کاربرد همزمان سایه‌اندازی و پاره‌خشکیدگی ناحیۀ ریشه

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 417-428

هرمز عبادی؛ محمود رائینی سرجاز؛ محمد علی غلامی سفید کوهی