نویسنده = ترابی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات زراعی و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی سیر

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 429-442

علیرضا ترابی؛ غلامعلی اکبری؛ علی اکبر تجلی