نویسنده = طبسی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ترکیب‌پذیری و هتروزیس در برخی از لاین‌های کاهوی ایرانی از طریق تلاقی دای‌آلل

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 981-992

عاطفه طبسی؛ محمدرضا حسندخت؛ محمدرضا فتاحی مقدم