نویسنده = پویا، زینب
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسانس‌های مرزه و میخک روی عمر گل‌جایی، تعادل آبی شاخه و برگ در گل شاخه بریده رز رقم ولوت

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-172

زینب پویا؛ رحیم نقشی بند حسنی؛ داوود زارع حقی