نویسنده = زارعی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر اتفن و حلقه‌برداری بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ انگور رقم ریش‌بابا قرمز

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 791-799

حامد دولتی بانه؛ رضا زارعی؛ محسن اسمعیلی