نویسنده = عسکری سرچشمه، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغذیۀ آهن و نیتروژن بر شاخص‌های کیفی میوۀ سیب (Malus domestica cv.Fuji) طی انبارمانی و درصد برخی عنصرهای کانی برگ و میوه

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 733-742

مینا محبی؛ مصباح بابالار؛ محمدعلی عسکری سرچشمه؛ علیرضا طلایی