نویسنده = حیدری، مختار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بنزیل‌آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.)

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 521-529

سیده رضیه موسوی متین؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ مختار حیدری