نویسنده = کاشی، عبد الکریم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 869-880

حسین مزاری منقابی؛ مجتبی دلشاد؛ عبدالکریم کاشی


2. بررسی‎ تأثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 407-419

حسین مزاری؛ مجتبی دلشاد؛ عبد الکریم کاشی