نویسنده = اسماعیلی زاده، مجید
تعداد مقالات: 3
1. اثر پوشش خوراکی آلژینات‌سدیم بر ماندگاری میوه توت‌فرنگی رقم گاویوتا (Fragaria ananassa)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 515-526

سولماز پورعزیز؛ فاطمه ناظوری؛ سید حسین میردهقان؛ مجید اسماعیلی زاده


3. کاربرد قبل از برداشت پلی‏ آمین‏ ها بر ویژگی‏ های کیفی و عمر پس از برداشت میوۀ کیوی رقم هایوارد

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 387-398

سید حسین میردهقان؛ مجید اسمعیلی‌زاده؛ فرهاد پیرزاد