نویسنده = الیاسی مقدم، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محلول‌پاشی نفتالین استیک اسید و تراش بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت میوۀ خربزۀ توده خاتونی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 467-474

میثم الیاسی مقدم؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی