نویسنده = رجب زاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تشکیل میوه در ارتباط با رشد تخمدان در چهار ‌رقم پستة تجاری

دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 461-468

محمد رجب زاده؛ علی وزوایی؛ علی عبادی؛ بهمن پناهی