نویسنده = داوری نژاد، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 441-447

محمد عارف پوریان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ یحیی سلاح ورزی