نویسنده = توکلی بنیزی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو (Prunus spp)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 623-635

موسی رسولی؛ رضا توکلی بنیزی؛ علی ایمانی