نویسنده = اسدی، وهب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 977-990

وهب اسدی؛ موسی رسولی؛ منصور غلامی؛ معصومه ملکی