نویسنده = پیرزاد، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد قبل از برداشت پلی‏ آمین‏ ها بر ویژگی‏ های کیفی و عمر پس از برداشت میوۀ کیوی رقم هایوارد

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 387-398

سید حسین میردهقان؛ مجید اسمعیلی‌زاده؛ فرهاد پیرزاد