نویسنده = سی وسه مرده، عادل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی در سه رقم توت‌فرنگی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-136

ناصر قادری؛ عادل سی وسه مرده