نویسنده = ارجی، عیسی
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در گیاهان جوان سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 275-286

صمیرا احمدی پور؛ عیسی ارجی؛ علی عبادی؛ وحید عبدوسی


3. اثر رقم و شرایط اقلیمی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 233-242

علی اصغر زینانلو؛ عیسی ارجی؛ محمد رضا تسلیم پور؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمود عظیمی