نویسنده = خلیقی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهومی و کاربردی باغ‎سازی ایرانی به سبک دوره پیش از اسلام

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-46

الهام فرجی دیزجی؛ محسن کافی؛ احمد خلیقی؛ سپیده کلاته جاری