نویسنده = حسن پور اصیل، معظم
تعداد مقالات: 2
1. اثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژنی بر کمیت و کیفیت محصول دو رقم هویج (Daucus carota L.)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 411-422

آتنا یزدانی دماوندی؛ معظم حسن پور اصیل؛ بابک ربیعی


2. بررسی تاثیر تغذیه نیترات کلسیم و تنظیم کننده رشد IBA برخصوصیات کمی و کیفی دو رقم سوسن

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 79-89

ولی کریمی؛ عبداله حاتم زاده؛ معظم حسن پور اصیل؛ حبیب اله سمیع زاده