نویسنده = عبدوسی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ازن بر کیفیت پس از برداشت و عمر انبارمانی انگور ایرانی رقم فخری

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-9

یونس مستوفی؛ مهسا گرانسایه؛ وحید عبدوسی؛ محمدعلی نجاتیان