نویسنده = پشنگه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثر سالیسیلیک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی، کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه لیموشیرین (Citrus limetta)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 211-216

عبدالحسین ابوطالبی؛ بهنام بهروزنام؛ زهرا پشنگه