نویسنده = رهنمون، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی رشد لوله گرده در چند رقم زردآلو (Prunus armeniaca L.)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 145-152

جعفر حاجیلو؛ مرتضی گل محمدی؛ جابر پناهنده؛ حمید رهنمون