نویسنده = فارسی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 185-192

احسان محسنی فرد؛ محمد فارسی؛ حسین نعمتی؛ خلیل ملک زاده