نویسنده = خوشبخت، داوود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شوری بر شاخص‌های رشد در نه پایه مرکبات

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388

داوود خوشبخت؛ علی اکبر رامین؛ بهرام بانی نسب؛ سیروس آقاجان زاده