نویسنده = ابراهیمی، راهله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss) با استفاده از صفات مورفولوژیک

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

راهله ابراهیمی؛ ذبیح اله زمانی؛ عبدالکریم کاشی