نویسنده = رضایی، عبدالمجید
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل میانگین نسل‌ها برای بررسی عملکرد و صفات مرتبط به آن در خربزه

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 293-304

سیداحسان فیضیان؛ حمید دهقانی؛ مختار جلالی جواران؛ عبدالمجید رضایی


2. تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی‌آلل

دوره 40، شماره 1، بهار 1388

سید احسان فیضیان؛ حمید دهقانی؛ عبدالمجید رضایی؛ مختار جلالی جواران