اثرات اسانس و عصاره میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی ویژگی‌های کیفی انگور طی دوره انبارداری

زهرا وصال طلب؛ منصور غلامی

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25116

چکیده
  استفاده از ترکیبات طبیعی نظیر اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی راهبرد مناسبی در کنترل پوسیدگی‌های پس از برداشت و به تأخیر انداختن پیری بافت‌های گیاهی معرفی شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات اسانس (به روش تدخینی) و عصاره‌ی میخک (به روش غوطه‌وری) روی کنترل پوسیدگی و برخی ویژگی‌های کیفی انگور بی‌دانه سفید طی انبارداری انجام شد. خوشه ...  بیشتر