شناسایی آلل‌های خودناسازگاری برخی از ژنوتیپ‌های بادام استان یزد با استفاده از روش ‏PCR

میترا ابویی؛ کاظم کمالی علی آباد؛ محمود سلوکی؛ لیلا فهمیده؛ علی ایمانی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 797-808

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283959.1670

چکیده
  یکی از مشکلات تولید بادام، خودناسازگاری در این گیاه بوده که از نکات مهم اصلاحی این گیاه تلقی می‌شود. خودناسازگاری در بادام باعث غیر یکنواختی زمان برداشت، مشکلات مربوط به گرده‌افشانی و بروز مشکلاتی در مدیریت باغ خواهد شد. اغلب ارقام بادام دارای خودناسازگاری از نوع گامتوفتیکی هستند که توسط یک مکان ژنی چند آللی کنترل می‌شود. عامل بازدارنده ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های مریم‌گلی استان چهارمحال ‌و ‌بختیاری و اصفهان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

سمیه سادات سجادی؛ بهروز شیران؛ نواز خرازیان؛ سعد اله هوشمند؛ کریم سرخه

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  مریم‌گلی یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده نعناع، دارای نزدیک به 1000گونه گیاهی در دنیاست. این گیاه در صنایع داروئی، غذایی و بهداشتی و آرایشی دارای کاربرد وسیع است. شباهت بسیار بالای گونه‌های این جنس با یکدیگر موجب دشوار بودن شناسایی گونه‌ها و زیر‌گونه‌های این جنس بر اساس علائم فنوتیپی شده ‌است. یکی از روش‌های قوی برای شناسایی این ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه‌های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای RAPD

محمدرضا فتاحی مقدم؛ زهرا طالب بیدختی؛ ذبیح اله زمانی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در این پژوهش تنوع ژنتیکی 29 نمونه و ژنوتیپ خرمالو با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD مورد بررسی قرار گرفت. صفات وزن تر میوه، قطر طولی و عرضی میوه، سفتی گوشت میوه، pH، TA، TSS عصاره میوه، شاخص طعم میوه، رنگ پوست و گوشت میوه، وجود بذر در میوه، و طول و عرض برگ بررسی شدند. همچنین تعداد 100 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR روی نمونه‌ها آزمایش ...  بیشتر