کلیدواژه‌ها = اسید جیبرلیک
تأثیر تنظیم‌کننده‏های رشد CPPU و GA3 بر کیفیت و کمّیت میوۀ انگور سلطانی (بی‏دانۀ سفید) چکیده

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 259-268

10.22059/ijhs.2015.54621

آزیتا بقال زاده کوچه باغی؛ فریبرز زارع نهندی؛ رحیم نقشی بند حسنی


بررسی اثرات محلول‌پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص‌های گلدهی سیکلمن‌ در سال دوم گلدهی

دوره 43، شماره 3، آبان 1391، صفحه 305-310

10.22059/ijhs.2012.28963

پرویز نوروزی؛ روح انگیز نادری؛ مصباح بابالار؛ سیامک کلانتری؛ محسن کافی