کلیدواژه‌ها = ارزش پراکسید
تعداد مقالات: 3
1. اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده بر عملکرد و کیفیت روغن زیتون (‏Olea europea L.‎‏)‏‎ ‎رقم ʼزردʻ ‏

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 67-77

10.22059/ijhs.2017.217386.1094

رویا نظامیوند چگینی؛ محمود قاسم نژاد؛ محمد حسن بیگلوئی


2. ارزیابی شاخص‌های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 925-937

10.22059/ijhs.2017.240968.1313

فرهاد اکبری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ مهدی طاهری؛ آرش محمدی


3. تأثیر پساب کارخانۀ روغن‌کشی زیتون بر ویژگی‌های زیستی خاک، درصد و کیفیت روغن و عملکرد میوۀ دو رقم زیتون

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 365-374

10.22059/ijhs.2017.223862.1157

اعظم سیدی؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمود قاسم نژاد؛ نسرین قربان زاده