ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (‏Ocimum basilicum L.‎‏) در واکنش ‏به اسید فولویک و کود کامل (‏NPK‏)‏

محمد حسین امینی فرد؛ محبوبه عسگریان؛ مهدی خیاط؛ مهدی جهانی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 791-802

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.262009.1478

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر اسید فولویک و کود کامل NPK بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و صفات بیوشیمیایی و عملکرد ریحان، آزمایشی به‏‌‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد بیشترین آنتوسیانین (71/1میلی‌گرم برگرم وزن خشک) با کاربرد کود کامل NPK با غلظت 6 در هزار و کمترین (43/1 میلی‌گرم برگرم وزن خشک) در تیمار شاهد به‏‌‏دست ...  بیشتر

علوم گیاهان دارویی
تأثیر محیط‌های کشت و تنظیم‌کننده‌های مختلف بر استقرار درون‌شیشه‌ای و تولید متابولیت‌های ثانویه گیاه Vaccinium arctostaphylos L.

مهران نوروزپور؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ زاده مصدق

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 435-448

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.252894.1415

چکیده
  این تحقیق به­منظور بررسی تأثیر نوع محیط کشت پایه و تنظیم­کننده­های رشد گیاهی مختلف بر استقرار و رشد ریزنمونه­های قره­قاط و میزان متابولیت‌های ثانویه در شرایط کشت درون­شیشه­ای انجام گردید. برای این منظور، ریزنمونه‌های تک­‌گره­ای و جوانه­های انتهایی قره­قاط از مناطق جنگلی استان اردبیل تهیه و از طریق تیمار با ...  بیشتر

واکنش رشد و عملکرد گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به فاصلۀ کاشت و زمان برداشت

لیلا تبریزی؛ علیرضا زواری؛ داراب یزدانی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 317-327

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2017.139106.902

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف فاصلۀ کاشت (20، 25، 30 و 35×50 سانتی‌متر) و زمان برداشت (26 مرداد و 26 شهریورماه) بر ویژگی‌های رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران در سال زراعی ...  بیشتر

اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

سمیه نجارزاده؛ جابر پناهنده؛ سعیده علیزاده سالطه؛ فریبرز زارع نهندی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 655-667

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2017.116984.707

چکیده
  نعناع فلفلی با نام علمیL.  Mentha piperita از خانوادۀ Lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی استفاده می­شود. به‌منظور ارزیابی برخی شاخص­های فیزیولوژیکی و اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک (0، 1/0، 1 میلی‌مولار) و پوتریسین (0، 1/0، 1 میلی­مولار) در قالب ...  بیشتر

بررسی تأثیر زئولیت، هیدروژل و ورمی‎کمپوست بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی گیاه دارویی همیشه‌بهار

حسین شکفته؛ مریم عرب نژاد خانوکی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 823-833

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2017.133962.849

چکیده
  با توجه به روند روبه رشد استفاده از مادة کانی زئولیت، اهمیت استفاده از بسپار (پلیمر)های سوپر جاذب در کشاورزی به­ویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک و کاربرد ورمی‏کمپوست در تولید محصولات سالم، آزمایش گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل زئولیت در سه سطح (0، 3 و 6 درصد وزنی) به‌عنوان ...  بیشتر

تغییر فاکتورهای فیزیکی و فیتوشیمیایی گل همیشه‌بهار (Calendula offıcinalis L.) تحت‌تأثیر روش‌های مختلف خشک‌کردن و منبع تغذیۀ گیاه

لیلا تبریزی؛ فرناز دژابون؛ یونس مستوفی؛ مهدی مریدی فریمانی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 243-258

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2015.54620

چکیده
  به‏منظور بررسی تأثیر برخی عوامل پس از برداشت بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)، اثر منبع تغذیۀ گیاه شامل کود گاوی کاملاً پوسیده (25 تن در هکتار)، کمپوست زبالۀ شهری (20 تن در هکتار)، کمپوست قارچ مصرف‏شده (15 تن در هکتار)، ورمی‌کمپوست (15 تن در هکتار) و شاهد‌ و روش‏های مختلف خشک‌کردن شامل آون (60، 70 و 80 درجۀ سانتی‌گراد)، ...  بیشتر

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و بازده اسانس در برخی جمعیت های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen)

مصباح بابالار؛ فاطمه خوش سخن؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ عباس پورمیدانی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 119-128

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2013.35045

چکیده
  به منظور بررسی تنوع فنوتیپی گیاه آویشن کوهی،  بذور ده جمعیت از گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) از رویشگاه های طبیعی آن در استان های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، سمنان و قزوین جمع آوری و در ایستگاه تحقیقاتی قم در سال 1386 کاشته شدند. سپس صفات مورفولوژی و فنولوژیکی مختلف این گیاهان شامل ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، فاصله میان گره، ...  بیشتر

بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه‌های گیاه دارویی آویشن

ثریا مهدوی؛ قاسم کریم زاده؛ حسن مداح عارفی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در این تحقیق، 8 نمونه از گیاه دارویی آویشن، 5 نمونه متعلق به گونه بومی Thymus daënensis و نمونه‌های دیگر مربوط به گونه‌های T. eriocalyx، T. migricus و Thymus. spp.، با کمک تکنیک اسکواش و استواورسئین 2 درصد مورد ارزیابی کاریوتیپی قرار گرفته و پارامترهای کروموزومی: طول بازوی کوتاه، طول بازوی بلند، طول کل کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی ...  بیشتر