کلیدواژه‌ها = آبیاری قطره ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در خیار گلخانه ای در شرایط مختلف رطوبت خاک با استفاده از تانسیومتر

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 285-292

علیرضا فرامرزپور؛ مجتبی دلشاد؛ مسعود پارسی نژاد