علوم سبزی
تأثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

حسین مزاری منقابی؛ مجتبی دلشاد؛ عبدالکریم کاشی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 869-880

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.228050.1191

چکیده
  یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های کشت بدون خاک، بستر کشت می‌باشد. پرورش‌دهندگان گیاهان معمولاً بر اساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، نسبت به انتخاب بسترها اقدام می‌نمایند. به‌منظور بررسی اثر برخی از مهم‌ترین خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت بر رشد و کارایی مصرف آب نشای گوجه­فرنگی گلخانه‌ای، ویژگی‌های فیزیکی 50 بستر ترکیبی اندازه‌گیری ...  بیشتر

بررسی‎ تأثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

حسین مزاری؛ مجتبی دلشاد؛ عبد الکریم کاشی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 407-419

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59804

چکیده
  بسترهای کشت بدون خاک حجم هوای متفاوتی دارند. تفاوت در حجم هوای بسترهای ترکیبی، سبب تغییر در مدیریت محلول‌رسانی و در نتیجه رشد و عملکرد می‎شود. به‌منظور بررسی‎ تأثیر حجم هوای مؤثر بر رشد نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‎ای و کارایی مصرف آب آبیاری، ویژگی‎های فیزیکی (ظرفیت نگهداری آب، حجم هوای مؤثر و خلل و فرج مؤثر) پنجاه بستر ترکیبی اندازه‎گیری ...  بیشتر

بررسی کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک گوجه‌‏‌فرنگی گلخانه‏‌ای با استفاده از خشکی‏‌دهی قسمتی از ریشه و کاربرد سوپرجاذب

مسعود موسوی رحیمی؛ مجتبی دلشاد؛ عبدالمجید لیاقت؛ امیر رحمتیان

دوره 45، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 175-184

https://doi.org/10.22059/ijhs.2014.51959

چکیده
  در سال‏‌های اخیر استفاده از سیستم‏‌های کشت بدون خاک در گلخانه‏‌ها‏‌ی تولید سبزی در ایران گسترش زیادی یافته است. اغلب تولید‏‌کنندگان بدون توجه به نیاز آبی واقعی گیاه، محلول‏‌دهی به آن را انجام می‏‌دهند. از آنجایی که برخی بسترهای استفاده‏‌شده درگلخانه‏‌ها بیشتر از نوع بستر‏‌های مصنوعی است و اغلب بستر‏‌های ...  بیشتر