بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی مورتلخ ‏‏(‏Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand.‎‏) در استان هرمزگان

صفیه بی نوا؛ علیرضا یاوری؛ مجید شکرپور

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 391-403

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.321568.1914

چکیده
  مورتلخ (Salvia mirzayanii) یکی از گونه­های چندساله و معطر اندمیک و در حال انقراض از تیره نعناع (Lamiaceae) می­باشد که به‌صورت خودرو در جنوب ایران می­روید. در این پژوهش، سرشاخه­های گلدار گیاه مورتلخ از پنج رویشگاه در استان هرمزگان شامل دق­فینو، سرچاهان، بستک، سیرمند و تنگه­زاغ جمع­آوری گردید. نمونه­ها در سایه و دمای محیط، خشک شدند. ...  بیشتر