شناسایی آلل‌های خودناسازگاری برخی از ژنوتیپ‌های بادام استان یزد با استفاده از روش ‏PCR

میترا ابویی؛ کاظم کمالی علی آباد؛ محمود سلوکی؛ لیلا فهمیده؛ علی ایمانی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 797-808

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283959.1670

چکیده
  یکی از مشکلات تولید بادام، خودناسازگاری در این گیاه بوده که از نکات مهم اصلاحی این گیاه تلقی می‌شود. خودناسازگاری در بادام باعث غیر یکنواختی زمان برداشت، مشکلات مربوط به گرده‌افشانی و بروز مشکلاتی در مدیریت باغ خواهد شد. اغلب ارقام بادام دارای خودناسازگاری از نوع گامتوفتیکی هستند که توسط یک مکان ژنی چند آللی کنترل می‌شود. عامل بازدارنده ...  بیشتر