ارزیابی ترکیبات اسانس و اثر ضد‌باکتریایی پونه (‏Mentha longifolia‏) جمع‌آوری‌شده از مناطق ‏مختلف لرستان

سهیلا افکار؛ مژگان آزادپور؛ بتول مهدوی؛ مرضیه رشیدی پور

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 823-835

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.278471.1623

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس استخراج شده از پونه جمع­آوری‌شده از مناطق مختلف شامل خرم‌آباد، الشتر و دلفان در استان لرستان و تعیین فعالیت ضد­باکتریایی آنها علیه سه سویه باکتری Escherichia coli، Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa انجام شد. آنالیز GC-MS نشان داد ترکیبات اصلی اسانس پونه منطقه خرم‌آباد شامل پولگان (41/54 درصد) و 8،1- سینئول ...  بیشتر