علوم میوه
اثر شدت هرس تعادلی و هرس سبز بر برخی صفات فیزیولوژیکی، کیفی و عملکرد انگور یاقوتی (Vitis vinifera L.) در منطقه سیستان

منصور فاضلی رستم پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.335563.1991

چکیده
  چهار سطح شدت هرس تعادلی شامل شاهد یا عرف محلی، هرس 10+60، 10+40 و 10 +20 جوانه به عنوان فاکتور اول و چهار سطح شدت هرس تابستانه شامل شاهد یا بدون هرس سبز (G1)، هرس شاخه‌های سبز از بالای هشت برگ روی آخرین خوشه (G2)، هرس شاخه‌های نرک + شاخه‌های سبز از بالای هشت برگ روی آخرین خوشه (G3)، هرس شاخه‌های سبز بدون محصول از ته + شاخه‌های نرک + شاخه‌های سبز از ...  بیشتر

بررسی تاثیر تنک شیمیایی و فیزیکی بر برخی خصوصیت‌های خوشه انگور یاقوتی

منصور فاضلی رستم پور

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 509-520

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.326722.1949

چکیده
  انگور یاقوتی مهم‌ترین محصول باغی منطقه سیستان است  که تراکم خوشه، بازارپسندی آن را تحت تاثیر قرار داده است. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر تنک شیمیایی و فیزیکی بر فشردگی خوشه انگور یاقوتی و بررسی بازده اقتصادی آن‌ها انجام شد. این آزمایش به‌صورت سه پروژه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. آزمایش اول شامل چهار ...  بیشتر

تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذور نارس ارکیده در دو محیط‌ کشت آزمایشگاهی

حسین پیری؛ منصور فاضلی رستم پور؛ علی بازند

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 959-965

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.224061.1156

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر تنظیم­کننده­های رشد مختلف گیاهی بر جوانه­زنی بذور نارس ارکیده رقم Dendrobium nobile Lindl در دو محیط­ کشتMSوM  آزمایشی به‏‌‏صورت تجزیه مرکب در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان طی سال‌های 1394-1395 انجام شد. بیست و دو تیمار تنظیم‌کننده رشد گیاهی شامل شاهد (عدم استفاده ...  بیشتر