‏‌تأثیر نانوسیلیکون بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی بادرشبو ‏(‏Dracocephalum moldavica L.‎‏) در شرایط تنش شوری

بهروز اسماعیل پور؛ مرتضی شیخ علیپور؛ موسی ترابی گیگلو

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 647-661

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.297946.1769

چکیده
  تنش شوری یکی از مهمترین عوامل محدود­کننده غیر­زیستی است که عملکرد گیاهان دارویی را کاهش می­دهد. به­منظور مطالعه اثر محلول‌پاشی سطوح مختلف نانوذرات سیلیسیم بر خصوصیات رشد، شاخص­های فیزیولوژیک و بیوشیمایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و هرتکرار ...  بیشتر

تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی

پیمان شیخ علیپور؛ صاحبعلی بلندنظر؛ محمدرضا ساریخانی؛ جابر پناهنده

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 621-632

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.255420.1434

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی­اکسیدانی میوه گوجه­فرنگی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار در ایستگاه تحقیقاتی خلعت­پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد. بذرهای گوجه­فرنگی رقم Super Chief در کشت خزانه با تیمار منفرد و تلفیقی باکتری­های آزادکننده پتاسیم ...  بیشتر