اثر اسموپرایمینگ و محلول‌پاشی عنصر روی بر اجزای عملکرد و موسیلاژ گل در گیاه دارویی ختمی ‏‏(‏Althaea officinalis L.‎‏)‏

آزاده پیرمحمدی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک‌زاده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ عبدالرضا سیاهپوش

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 877-887

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.278631.1625

چکیده
  گیاه ختمی در طب سنتی ایران و صنایع دارویی برای بیماری های مختلف، از جمله مشکلات گوارشی، سوزش پوست و سرفه استفاده می‌شود. عنصر روی نقش مهمی در فعالیت‌های متابولیک گیاهان داشته و می‌تواند بر کمیت و کیفیت گیاهان دارویی اثر بگذارد. اسموپرایمینگ بذر می‌تواند به افزایش جوانه‌زنی، خروج از خاک، استقرار و رشد گیاهان در شرایط مزرعه کمک نماید. ...  بیشتر

ارزیابی کاربرد زئولیت بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کارلا (‏Momordica charantia ‎L.‎‏) در شرایط کم‌آبیاری

معصومه بروشکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ مهدی آران؛ علیرضا ابدالی مشهدی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.272824.1577

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر زئولیت بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی کارلا تحت تیمارهای کم‌آبیاری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال ۱۳97- 1396 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش کم‌آبی در سه سطح (90، 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی) و زئولیت در چهار سطح (صفر، 20، 30 و 40 گرم در ...  بیشتر