نویسنده = امین صالحی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کودهای آلی و قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و موسیلاژ گاوزبان (Borago officinalis)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 561-570

زهرا شهبازی؛ امین صالحی؛ محسن موحدی دهنوی؛ هوشنگ فرجی


4. تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 555-563

پروین رستم پور؛ امین صالحی؛ رضا امیری فهلیانی؛ امین میرشکاری