نویسنده = امین صالحی
تعداد مقالات: 4
4. تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 555-563

10.22059/ijhs.2017.201646.949

پروین رستم پور؛ امین صالحی؛ رضا امیری فهلیانی؛ امین میرشکاری